भीमाशंकरने ऊस उत्पादक शेतक-यांच्या दिपावलीत वाढविला गोडवा : अंतिम हप्त्या व खोडवा अनुदानाची रक्कम बॅंकेत वर्ग

मंचर -( दि ११) समीर गोरडे

दत्तात्रयनगर, पारगाव तर्फे अवसरी बु, (ता. आंबेगाव) येथील भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याने महाराष्ट्र राज्याचे कामगार व राज्य उत्पादन शुल्क, मंत्री व कारखान्याचे संस्थापक-संचालक मा.ना.श्री. दिलीपराव वळसे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या मा. संचालक मंडळ सभेतील निर्णयानुसार अंतिम हप्त्याचा दर रु.१५०/- प्रती मे. टनाप्रमाणे देण्याचे ठरले त्यापैकी रु. ५०/- प्रति मे.टनाप्रमाने कपात करून रोखीने रु. १००/- प्रति मे.टनाप्रमाने रक्कम रु. ६ कोटी ३२ लाख १५ हजार व खोडवा ऊसाचे अनुदान को. २६५ जातीसाठी रु. १००/- प्रति मे.टन व को.८६०३२ व इतर जातीसाठी रु. १२५/- मे. टनप्रमाणे रक्कम रु. २ कोटी २६ लाख ऊस उत्पादकांचे बँक खात्यावर वर्ग केली असल्याची माहीती कारखान्याचे चेअरमन श्री. बाळासाहेब बेंडे यांनी दिली.
सन २०१९-२० गाळप हंगामात गाळप केलेल्या संपूर्ण ६,३२,२१५ मे.टनासाठी अंतिम हप्ता रु.१५०/- प्रती मे.टन मधून भाग विकास निधी रु. ४०/- प्रती मे.टन व भीमाशंकर शिक्षण संस्था निधी रु.१०/- प्रती मे.टन याप्रमाणे रु.५०/- प्रती मे.टन वजाजाता रु. १००/- प्रती मे.टनाप्रमाणे होणारी रक्कम ऊस उत्पादकांचे बँक खात्यावर वर्ग करण्यात आलेली आहे. कारखान्याने यापुर्वी गाळप केलेल्या ऊसास एफ.आर.पी.प्रमाणे रु. २६९०/- प्रती मे.टनाप्रमाणे होणारी रक्कम ऊस उत्पादकांना अदा केलेली आहे. गाळप केलेल्या संपूर्ण ६,३२,२१५ मे.टन ऊसासाठी एकूण ऊस दर रु. २८४०/- प्रती मे.टन ऊस उत्पादकांना अदा केलेला आहे. तसेच जाहीर केल्याप्रमाणे सन २०१९-२० गाळप हंगामात खोडवा ऊसाकरीता को.२६५ जातीसाठी रु. १००/- प्रति मे.टन व को.८६०३२ व इतर जातीसाठी रु. १२५/- मे. टन याप्रमाणे अनुदानाची रक्कम ऊस उत्पादकांच्या बँक खात्यावर वर्ग केली आहे. यामुळे सभासद व ऊस उत्पादकांची दिवाळी गोड होणार असून ऊस उत्पादकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
कारखान्याने एफ.आर.पी.ची रक्कम वेळेत तर दिलेलीच आहे त्याशिवाय एफ.आर.पी. च्या पुढील रक्कम अंतिम हप्त्याचे स्वरुपात सर्वात प्रथम शेतक-यांना अदा करुन आघाडी घेतली आहे. भीमाशंकर कारखान्याने आजपर्यंत सभासद, बिगर सभासद व गेटकेन अशा प्रकारचा कोणताही भेदभाव न करता सर्वांना समान ऊस दर देण्याची परंपरा कायम ठेवली असून दिवाळीसाठी साखर व इतर सवलतीबाबतही कायम समानतेचे धोरण ठेवलेले आहे. गाळप हंगाम २०२०-२१ करीता कार्यक्षेत्र व परिसरातील सर्व ऊस उत्पादकांनी भीमाशंकर कारखान्यास आपला ऊस देवून पुर्वीप्रमाणेच सहकार्याची भावना ठेवावी असे आवाहन श्री. बेंडे यांनी केले.

शेअर करा

iamadmin

कायदेशीर सल्लागार - ॲड .दिनकर देसाई (मुंबई हायकोर्ट). ॲड.तुषार पाचपुते ( जिल्हा व सत्र न्यायालय पुणे)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
या न्यूज पोर्टल वरील बातम्या कॉपी करू नये.
Close
Close